Prace ICiMB NR 24

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Jerzy C z e c h o w s k i, Tamara P o c h w a ł a, Teresa W a l a
Badania nad materiałami ogniotrwałymi z Cr2O3 i Al2O3 do zastosowania w procesach gazyfikacji węgla (Investigations of refractory materials with Cr2O3 and Al2O3 for application in the coal gasification process)


Magdalena G i z o w s k a, Krzysztof P e r k o w s k i, Izabela K o b u s, Milena Z a l e w s k a, Gustaw K o n o p k a, Irena W i t o s ł a w s k a, Marcin O s u c h o w s k i
Zastosowanie metody odlewania z mas lejnych do formowania elementów z węglika krzemu (Application of slip casting method for fabrication of silicon carbide parts)


Ewelina K i r e j c z y k
Modyfikacja sulfonowanego polikondensatu melamino-formaldehydowego montmorillonitem. Wpływ montmorillonitu na właściwości zaprawy cementowej (Modification of sulfonated melamine-formaldehyde polycondensate by montmorillonite. Impact of montmorillonite on cement mortar properties)


Izabela M a j c h r o w i c z, Jacek P i e p r z y c a, Harald K a n i a
Badania przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej wyposażonej w inhibitory turbulencji – modelowanie fizyczne (Studies of liquid steel flow in a tundish equipped with a turbulence inhibitors – physical modeling)


Małgorzata N i e s y t
Tworzywa wypalane na bazie hiszpańskiego dolomitu modyfikowane dodatkiem tlenku cyrkonu (Fired samples obtained from Spanish dolomite modified by the addition of zirconia)


Bronisław P s i u k, Kinga C z e c h o w s k a
Przydatność detektora katodoluminescencji w badaniu odporności korozyjnej materiałów ogniotrwałych na działanie szkła (Cathodoluminescence detektor usefulness in the study of corrosion resistance of refractory materials to the glass)


Teresa W a l a , Jerzy C z e c h o w s k i, Bronisław P s i u k
Zmiany mikrostruktury betonu ogniotrwałego z kotła rusztowego po pracy w instalacji energetycznej w warunkach współspalania biomasy z węglem kamiennym (Microstructure of refractory castable from the grate-fired boiler after work in the co-firing of coal and biomass conditions)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014