MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu organizuje w ramach swej działalności sympozja naukowe i konferencje naukowo-techniczne.

Na organizowanych konferencjach zawsze poruszane są aktualne i ważne problemy występujące w produkcji i stosowaniu szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych oraz w ochronie środowiska i w procesach dotyczących poszanowania energii. Znaczący udział w organizowanych konferencjach i sympozjach pracowników nauki, a przede wszystkim praktyków, jest potwierdzeniem trafności wyboru tematyki prezentowanych referatów oraz ich znaczenia dla przemysłu.

Konferencje są spotkaniem ludzi nauki i przemysłu, organizowane w sposób cykliczny. Konferencje organizowane przez Oddział IPMB  są kontynuacją  konferencji organizowanych wcześniej pod patronatem Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Wieloletnie doświadczenie w organizowaniu spotkań naukowych zaowocowało prestiżem Instytutu na rynku branży budowlanej, szklarskiej, materiałów ogniotrwałych, ochrony środowiska oraz kręgów związanych z poszanowaniem energii. Na naszych stronach zaprezentowane zostaną materiały z konferencji naukowo-technicznych i sympozjów naukowych  organizowanych przez Opolski Oddział Instytutu. Wcześniejsze materiały z konferencji organizowanych przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych dostępne są w bibliotece oddziału Instytutu.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami poruszanymi w trakcie spotkań naukowo-technicznych organizowanych przez Nasz Oddział Instytutu, oraz do udziału w organizowanych konferencjach.

Obraz

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

- Szczyrk 25-27.09.2017r.

Obraz

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

- Szczyrk 21-23.05.2014r.

Obraz

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

- Szczyrk 22-24.05.2012r.

Obraz

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

Warszawa–Opole 2010r.

Obraz

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

- Karpacz 17-19.09.2008r.

Obraz

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Energia i środowisko w technologiach materiałów Budowlanych.

- Szczyrk - Opole 2004r.

Obraz

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Ekologiczno-energetyczne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych.

- Lądek-Zdrój - Opole 2001r.

Obraz

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w procesie produkcji cementu.

- Jarnołtówek 1998r.

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014