bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i webinaria

Warsztaty SPIN
Data dodania: 19 / 02 / 2022

Warsztaty SPIN

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU ORAZ ANALIZA ŚLADU WĘGLOWEGO JAKO NARZĘDZIA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

 

DZIĘKUJEMY ŻE BYLIŚCIE PAŃSTWO Z NAMI!

 

Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców realizowany w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR.

Projekt: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców Realizowany wspólnie z Partnerami:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Jagiellońskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Stowarzyszenie Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Fundacja Progress and Business, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Fundacja Polish Heritage

Centrum Transferu Wiedzy przy Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych zostało powołane do realizacji projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców.

Nasz cel: Celem Projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski w działaniach zwiększających ich innowacyjności. CTW łączy potencjał Łukasiewicz - ICiMB z potrzebami małopolskich przedsiębiorców w zakresie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS): Chemii.

Usługi CTW świadczone są częściowo bezpłatnie. Kwotę netto usługi pokrywa dofinansowanie Projektu i jest rozliczane na zasadach pomocy de minimis

Oferujemy proinnowacyjne usługi „szyte na miarę”:

  • audyt początkowy obejmujm.in. może obejmować. ogólną sytuację firmy, w tym branży, sytuację branży/rynków, w których przedsiębiorstwo działa itp.

następnie można skorzystać z:

  • audytu pogłębionego, który obejmuje opis i analizę przedsiębiorstwa, w zakresie m.in.: organizacji, procesów, produktów, technologii (opcjonalnie), kluczowych czynników sukcesu (kluczowe technologie), analizę SWOT, opis i analizę otoczenia w zakresie: konkurencji, scenariuszy dla branży.

Usługi z zakresu transferu technologii poprzez m.in. przegląd profili wykonawców, przygotowanie ofert współpracy, doradztwo w zakresie ubiegania się o zewnętrzne środki (nie obejmuje przygotowania wniosku aplikacyjnego).

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona