Strona główna Zakład Oceny Technicznej (JOT) Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT)


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881 z późn. zm.) Krajowe Oceny Techniczne (KOT) mogą być udzielane od 01.01.2017 r. dla wyrobów budowlanych:


- nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu


- jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa


- jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu


Krajowe Oceny Techniczne (KOT) wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne okresy nie dłuższe niż 5 lat.


Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest ważna od dnia wydania i stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym.

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Karolina Łączka

tel.:

kom.

e-mail:

12 683 79 97

606 220 254

k.laczka@icimb.pl

jot@icimb.plEOTAKomisja Europejska - Baza NANDOENGLISH VERSION


TECHNICAL ASSESSMENT BODY (TAB) - English version


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...