Strona główna Zakład Oceny Technicznej (JOT)

ZAKŁAD OCENY TECHNICZNEJ (JOT)


Zadania Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako Jednostki Oceny Technicznej (JOT) realizowane są przez Zakład Oceny Technicznej.


Działalność Zakładu obejmuje:


  • wydawanie Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla grup wyrobów, dla których została wyznaczona JOT;
  • współpracę z Europejską Organizacją ds. Ocen Technicznych (EOTA) przy opracowywaniu Europejskich Dokumentów Oceny (EDO);
  • wydawanie Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla grup wyrobów, dla których została wyznaczona JOT;
  • współpracę z polskimi Jednostkami Oceny Technicznej przy opracowywaniu warunków oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
  • współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w ramach monitoringu działań i kompetencji.Uprawnienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zgodnie z Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr 1/JOT/WB/14 z dnia 14.01.2014 r. oraz Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr 4/JOT/WB/13 z dnia 14.01.2015 r. jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (EOT) dla wyrobów budowlanych. W dniu 18.08.2016 r. nastąpiło rozszerzenie uprawnień ICIMB o nowe grupy wyrobów decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 2/JOT/WB/16.


Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) ww. decyzje dotyczą również uprawnień Instytutu do wydawania krajowych ocen technicznych.

 


GRUPA WYROBÓW

(wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011)


Kod grupy


WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/AUTOKLAWIZOWANEGO NAPOWIETRZONEGO


1


MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE

ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE


4


WYROBY GIPSOWE


7


CEMENTY, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE


15


WYROBY MURARSKIE I WYROBY POKREWNE, ELEMENTY MUROWE, ZAPRAWY I WYROBY POMOCNICZE


17


 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW.
 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH


21


 KRUSZYWA


24


 KLEJE BUDOWLANE


25


 WYROBY ZWIĄZANE Z BETONEM, ZAPRAWĄ I ZACZYNEM


26


 WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH


30W dniu 22.05.2014 r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako jednostka oceny technicznej (JOT) i wprowadzony do bazy NANDO.

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Karolina Łączka

tel.:

kom.

e-mail:

12 683 79 97

606 220 254

k.laczka@icimb.pl

jot@icimb.plEOTAKomisja Europejska - Baza NANDOENGLISH VERSION


TECHNICAL ASSESSMENT BODY (TAB) - English version


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...